Skip to content

08.12.2019 – Rūķu našķis – Ropažos


Tradicionālais Ziemssvētku tirdziņš Ropažos laukumā pie Baznīcas 08.12.2019 no 15:00 – 18:00