23.06.2020 – Rūķu našķis – Limbažos

Zāļu tirdziņš – Baumaņu Kārļa laukums un tam pieguļošo ielu posmi