Skip to content

23.07.2016 – Rūķu našķis – Cēsu pilsētas svētkos

  • by

Cēsis 810Par Cēsu 810 gadu jubileju
Cēsu 810 gadu jubilejas programma tiek veidota, lepojoties ar cēsnieku sasniegumiem pēdējā desmitgadē. Jubilejas gads kalpo kā atskaites punkts, lai kopīgi atskatītos uz padarītajiem darbiem, lepotos ar sasniegto un ieskatītos nākotnes labajās iecerēs.
Cēsu 810 gadu jubilejas svētki 2016.gada no 22.jūlija līdz 24.jūlijam būs krāšņi un unikāli ar tradicionālās, laikmetīgās un gastronomiskās kultūras elementiem, kas veidota, iesaistot radošos cēsniekus, mūziķus un māksliniekus.
Svētku programma no 22.jūlija līdz 24.jūlijam
Cēsu 810 jubilejas svētku programmā ikviens varēs ne tikai atrast kaut ko sev tīkamu un zināmu, bet arī atklāt ko jaunu un iepriekš nepiedzīvotu; programma veidota dažādām gaumēm un interesēm.

23.07.2016 -> 11:00 – 19:00 Svētku tirdziņš Torņa un Pils iela
Ar pilno svētku programmu var iepazīties: www.cesis.lv