Skip to content

Pļaviņu zaļais tirdziņš 18.07.2014

  • by

Pļaviņu vakara tirgusRūķu našķi 18.07.2014 Pļaviņās Zaļajā tirgū no 16:00

Mājtirgus – vietējo mājražotāju labumi.

Zemgales un Ziemeļlatvijas mājražotājiem kopš 2013.gada vasaras iespējams savu produkciju realizēt sešos jaunos tirdziņos, kas apvienojušies zīmolā „Mājtirgus”. Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektā „Vietējo produktu attīstība Vidusbaltijā” Nr.LLIV-340 Latvijā – Rundālē, Viesītē, Pļaviņu novadā – un Lietuvā – Šauļu rajonā, Kurtuvenai un Žagarē –izveidota platforma, lai atbalstītu vietējos mājražotājus un veicinātu to produktu pieejamību un noietu vietējos tirgos.