Skip to content

Rūķu našķis – 10.11.2019 – Ogrē

Svētdiena, 10.11.2019 10:00
Mārtiņdienas tirgus – RAIBĀ MĀRTIŅDIENA
Ogres novada Kultūras centrs, Deju zāle

Koncerts, rotaļas, tirdziņš

Piedalās BJDK “Pīlādzītis”, BJVS “Svilpatses”, folkloras kopa “Artava”