Skip to content

Rūķu našķis – 23.06.2018 – Koknesē

  • by

Novada svētki “Līgo Koknesē”

23.jūnijā
BLAUMAŅA PAGALMĀ
19.00 Līgotāju ierašanās un koncerts “LĪGO JAUNI, LĪGO VECI…”

19.15. Kokneses pūtēju orķestris
20.00. Apdziedāšanās un aplīgošana
20.15. Kokneses sieviešu koris “Anima” un senioru koris “Alaine”
20.45. Novada deju kolektīvi
21.45. Kapela “Aizezeres muzikanti”
22.45. Folkloras kopa “Urgas”
23.00. UGUNSZĪMJU UN UGUNSKURA IEDEGŠANA pie parka dīķiem.
23.30. ZAĻUMBALLE. Spēlē grupa “Deficīts”.
No plkst. 18.00 – 24.00 – bērniem piepūšamās atrakcijas