Skip to content

Rūķu našķis – 29.04.2018 – Limbažos

  • by


Katru gadu Limbažos tiek rīkoti gadatirgi un mazāki tirdziņi, kuri pulcē kuplu pircēju skaitu ne vien no Limbažu, bet arī kaimiņu novadiem. Un kā nu ne, jo tajos pircēji var iegādāties visu, ko vien sirds vēlas un vēders kāro.

29.04.2018 – Lielais aprīļa tirgus Limbažos no 8:00 – 15:00