Skip to content

Rūķu našķis “Madonas uzņēmējdienās 2014”

  • by

Kartupeļu svētki 2014

11. oktobrī Madona kļūs par mazu tirdzniecības centru, jo vienā dienā notiks gan Madonas uzņēmēju dienas, gan tautā iemīlētie Kartupeļi svētki! Kā vienmēr programma papildināta ar dažādām kultūras aktivitātēm lieliem un maziem. Pievērsiet uzmanību – `KARTUPEĻU SVĒTKI` šogad notiks pie Madonas sporta halles.

Rūķu našķi meklējiet Sporta hallē.

Šī gada 11.oktobrī Madonā projekta „Sociāli ekonomiskās attīstības, biznesa un sadarbības veicināšana pierobežas reģionos” ietvaros norisināsies otrā starptautiskā uzņēmējdarbības izstāde „Madonas uzņēmējdienas 2014”.

Laikā, kad dienas strauji sarūk, bet vakari kļūst garāki, mēs gatavojamies vairāk laika pavadīt telpās, siltos un omulīgos mājokļos, tāpēc īpaši aicināti uzņēmēji, kas piedāvā preces un pakalpojumus, kas vairo mūsu ērtības un labsajūtu, skaistumu, veselību un arī – gatavošanos Ziemassvētkiem. Izstāde norisināsies līdztekus tradicionālajiem Madonas kartupeļu svētkiem, tāpēc izstādes āra laukumos īpaši gaidīti zemnieki, lai vietējo lauku rudens velšu stendos izvietotu šā gada ražu.

Izstāde notiks Madonas multifunkcionālajā hallē Gaujas ielā 13 š.g. 11.oktobrī no plkst. 09.00 līdz plkst.17.00, un tā kā izstāde norisināsies projekta ietvaros, dalība tajā ir bez maksas.

Šī izstāde tapusi, pateicoties starpvalstu projektam “Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007 – 2013”, kas finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju.

Vairāk informācijas: www.madona.lv; www.businessmadona.lv; www.draugiem.lv