Skip to content

“Rūķu našķis” no sirds pateicas visiem

“Rūķu našķis” no sirds pateicas visiem, kuri mūsu darinātos našķus izvēlējās šogad! Paldies par labajiem vārdiem un uzmundrinājumiem – tie dod spēku un motivāciju, censties darīt labāk un labāk!

Jaunajā gadā visiem vēlam – vislabāko veselību, Mīlestību, harmoniju un prieku sirsniņās! Lai pietiek pašiem un lai ir vēlme dalīties ar tiem, kuriem pietrūkst!

Pasauli ap sevi mēs veidojam paši, darīsim tā, lai tas, ko esam izveidojuši priecē mūs un apkārtējos!
Darīsim Pasauli labāku, laimīgāku, Mīlestības pilnāku!
Dieva svētība lai ik katrā mājā!

Lai Top!
Pateicībā – Rūķi