Posted on

Rūķu našķis Zāļu tirdziņā Limbažos

23.06.2012 – (8:00 – 16:00)Zāļu tirdziņā – Laukumos pie Kultūras nama, veikala „ELVI”, Limbažu tirgus teritorija, Pasta ielas posms.


Skatīt Rūķu našķis tirdzniecības vieta Limbažu zāļu tirdziņā lielākā kartē