Skip to content

24.04.2016 – Rūķu našķis – Limbažos

Katru gadu Limbažos tiek rīkoti gadatirgi un mazāki tirdziņi, kuri pulcē kuplu pircēju skaitu ne vien no Limbažu, bet arī kaimiņu novadiem. Un kā nu ne, jo tajos pircēji var iegādāties visu, ko vien sirds vēlas un vēders kāro.

24.04.2016 no 8:00 – 14:00 – Lielais aprīļa tirgus – Pasta iela, Zāles un Rīgas ielu posmi, Limbažu tirgus teritorija.